« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.02/2023
<br> Usnesení z 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov konaného dne 24.2.2023 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> 1) Přidělení kompetence k úpravám v oblasti rozpočtového opatření
<br> 2) Návrh na odměnu p.Duchoně za zpracování heraldického návrhu vlajky & znaku obce 15 000,—Kč 3) Prodej sekačky Karsit za cenu 5000,-Kč <.>
<br> 4) Nákup elektronické úřední desky obce s úhlopříčkou 32 palců <.>
<br> 5) Žádost o zpevnění obecní příjezdové cesty ke garáží a do XXXXX na par.č.XXXX/X
<br> X) Žádost 0 povolení ke zpevnění povrchu před budovou dílny u č.p.4,Potvorov
<br> 7) Schvaluje navýšení odměny pro lesního hospodáře na částku 1 327,-Kč/měsíc
<br> Bere na vědomí :
<br> 1) Zprávu kontrolního a finančního výboru za rok 2022.2) Zprávu inventarizační komise za rok 2022 <.>
<br> 3) Zahájení práce na zatrubnění propustku u ČOV
<br> 4) Nabídku na prořezání stromů v obci
<br> Dne 26.2.2023 Zapsal : XXXXX XXXXXXXXX Ověřit : XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : XX.X.2023 Sejmuto dne : 30.3.2023
<br> Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení :
<br> ' Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 26.2.2023 do : 30.3.2023
<br> ___—___ _ __
<br> OBEC Pcrvoláov
<br> PSČ 331 41
<br> okres Plzeň- S&Ver
<br> 1 /

Načteno

edesky.cz/d/5994647

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz