« Najít podobné dokumenty

Obec Ochoz u Tišnova - Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ochoz u Tišnova.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1149047009_2_NIVbrožura.pdf
| 1
<br> Nedostatečně identifikovaní vlastníci
<br>
<br> | 2
<br> • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce roku 2021
pomohl dohledat správné majitele u 43 782 položek zapsaných na nedostatečně
identifikované vlastníky <.>
<br> • Nejčastějším výsledkem šetření je zahájení dědického řízení (60 % případů) <.>
<br> • Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv <.>
bezprizorní majetek přejde na stát <.>
<br> POVINNOSTÍ KAŽDÉHO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI JE UDRŽOVAT ÚDAJE
V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOULADU SE SKUTEČNOSTÍ <.>
<br>
<br> | 3
<br> Vážení čtenáři <,>
<br> katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu,ale především vlastníkům nemovitostí.Bohužel stále obsahuje
řadu chyb,které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu.Kvůli tomu dnes existuje mnoho
nemovitostí,u nichž buď není zapsaný žádný vlastník,nebo u něj některý z podstatných údajů chybí <.>
<br> Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky.Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní
pozemky,nejnižší pak chmelnice.V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy,chaty a garáže <.>
Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody,kanalizaci,cyklostezky a další podobné
veřejně prospěšné stavby <.>
<br> Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimořádně úspěšní v čištění katastru nemovitostí od nemovitostí
s nedostatečně identifikovanými vlastníky.Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy,zejména
na úseku evidence obyvatel a správy matrik,i státní správy,například se státními okresními archivy.Celkově
jsme ke konci roku 2021 zahájili šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované
vlastníky,z z toho se již 43 782 podařilo úspěšně vyřešit.Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu
k obnovení dědického řízení.Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek,o kterém vůbec nevěděli <,>
ale také například obcím,které mohou na převedených nemovitostech rozvíjet potřebnou infrastrukturu
či bu...
priloha_1149047009_1_Brno-venkovúnor2023.xls
tabBrno_venkov Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX XXX ostatní plocha manipulační plocha Otmarov XXXXXX,č.207 148 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XX orná půda Otmarov XXXXXX,č.285/66 935 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XX orná půda Otmarov XXXXXX,č.215/10 935 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XXX orná půda Otmarov XXXXXX,č.281/20 935 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX XXX ostatní plocha manipulační plocha Otmarov XXXXXX,č.207 148 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XX orná půda Otmarov XXXXXX,č.285/66 935 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XX orná půda Otmarov XXXXXX,č.215/10 935 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XXX orná půda Otmarov XXXXXX,č.281/20 935 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Otmarov XXXXXX,č.285/173 357 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XX XXX ostatní plocha manipulační plocha Otmarov XXXXXX,č.207 148 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XX orná půda Otmarov XXXXXX,č.285/66 935 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XX orná půda Otmarov XXXXXX,č.215/10 935 Brno-venkov Otmarov Otmarov OFO XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XXX orná půda Otmarov XXXXXX,č.281/20 935 Brno-venkov Běleč Křeptov OFO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha neplodná půda Křeptov XXXXXX,č.80/1 22 Brno-venkov Běleč Křeptov OFO XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX ...
priloha_1145330253_2_NIVvyzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
 
Výzva
podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
 
 
V Praze dne 6.3.2014                                                      Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
                                                                                  generální ředitel

Načteno

edesky.cz/d/5992597

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ochoz u Tišnova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz