« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 16.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu (477.83 kB)
Obec Češov Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br> Příloha č.1
<br> Z_ápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Češov dne 16.2.2023 — Premční listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: Podpis: XXXXXXX XXXXXXXX :? _ ".? Hynková Vendula ' ' __ <,>
<br> _.//?;ý,/'/ Ing.XXXXXXXXX XXXXX |;L_.'%'“\_ "
<br> „.„f.<.> __) Zajicekjlrl.ž-Ém'ff <.>,PílařRadek - *,<.> K <,>
<br>./ Í.\\
<br> HOSTÉ:
<br> RS Ukazatele Minimálnív Kč Maximálnív Kč Druhové
<br> P celkem 8 876 51 Daňové 5 651 Nedaňové 22?
<br> lové Dotace celkem
<br> ukazatele Komunální & územní
<br> Pohřebnictví Sběra svoz komunálního íkomunálních z finančních
<br> -zálmzn'é Neinv :.SR Neinv ze SR v rámci souhr.dot.vztahu ?4 Dotace ze SR - 522 Dotace ze SR - 1 129 Dotace ze SR - 622 014
<br> celkem
<br> ukazatele 1039 Ostatní záležitosti lesního 64 Kč 2212 Silnice 80 Kč 2310 Pitná voda 350 000,00 Kč 2321 Odvádění a čištění vod a nakládání s 30 Kč 2341 \lodní díla v zemědělské ině 4 000 Kč 3111 Mateřské 4 Kč 3319 Ostatní záležitosti 4 Kč 3326 Obnova kulturních hodnot Kč 3341 Rozhlas & televize Kč 3399 Ostatní záležitosti církví a sděl.' Kč 3412 zařízení v obce Kč 3419 Ostatní ' činnost Kč 3631 né osvětlení Kč 3532 Pohřebnictví Kč 3535 Uzemnl Kč 3221 Sběr a svoz ' ' Kč 3222 Sběr a svoz komunálních ' Kč 3245 Péče o vzhled obci a zeleň Kč 4359 Ostatní a činností v oblasti sociální Kč 5512 Požární ochrana — dobrovolná část Kč 5213 Krizová Kč 6112 obci Kč 6118 61.21 místní 5310 Obecné a z finančních 5320 ífunkčně 6399 Ostatní finančnl 6402 Finanční
<br> Finančnl !: osobám 5339 Mateřská škola Volenice 5222 Liběšice 5222 5222 5222 ' XXXXX XXXXXXX
<br> Tř.X
<br> Zpracovala: \Lankova'
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> Obec Češov,Češov 49,IČ: 00271462
<br> příimv
<br> výdaje
<br> v Češově dne 7.12.2022
<br> Rozpočtové opatření č.7/2022
<br> ODPA POL úprava 1111 12 000,00 Kč 1112 10 000,00 Kč 1121 140 000,00 Kč 1211 5 000,00 Kč 1382 100,00 Kč 6310 2141 100,00 Kč 3111 5339 1 000,00 Kč 6112 5023 1 000,00 Kč 6320 5163 1 000,00 Kč 23...
k nahlédnutí (17.09 kB)
Zápis
z 1.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 16.2.2023,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L <.>,Zajíček J.a Pilař R <.>
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Pilaře R <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Pilaře R <.>,zapisovatelem V.Hynkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladus informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br>
<br>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program zasedání:
Návrh programu:
<br> 1.Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Schválení rozpočtu na rok 2023
<br> Schválení výsledků výběrového řízení na akci „ Obnova pomníku obětem světových válek v Liběšicích“
<br> Schválení dotací poskytnutých z rozpočtu obce na rok 2023
<br> Rozpočtové opatření č.7/2022
<br> Různé
<br> Diskuze´
<br> Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 2.Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
Ze schůze ZO ze dn...

Načteno

edesky.cz/d/5990039

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz