« Najít podobné dokumenty

Obec Pulečný - Rozpočtové opatření č. 1 - rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pulečný.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1 (1.24 MB)
RO.č RO č RO č.RO č.Rozpočet I.II.III.lV.po změně OdPa položka popis 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.1 200 000,00 1 200 000,00 1112 Daň z příjmu OSVČ 100 000,00 100 000,00 1113 Daň z příjmu FO za kap.Výnosy 200 000,00 200 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 500 000,00 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 0,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 3 400 000,00 3 400 000,00 1334 Poplatek za odnětí půdy ze ZPF 3 000,00 3 000,00 1335 Popl.za odnětí lesní půdy 3 000,00 3 000,00 1339 Ostatní poplatky 3 000,00 3 000,00 1341 Poplatek za psů 20 000,00 20 000,00 1342 Poplatek z pobytu 3 000,00 3 000,00 1345 Poplatek za komunální odpad 360 000,00 360 000,00 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 1381 Odvod z výtěžku provozování loterií 45 000,00 45 000,00 1511 Daň z nemovitosti 220 000,00 220 000,00 4111 Neinv.přijaté transfery 0,00 38 600,00 38 600,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci dotací 118 200,00 118 200,00 4116 Ostat.Neinv.transf.ze SR 16 000,00 16 000,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů | 0,00 0,00 4216 Ostatní investpřijaté transfery ze SR 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 Bez ODPA 7 194 200,00 38 600,00 1032 1032 Cinnost v lesním hospodářství 2 300 000,00 2 300 000,00 3612 3612 Bytové hospodářství 153 000,00 153 000,00 3613 3613 Nebytové hospodářství 160 000,00 160 000,00 3632 3632 Pohřebnictví 1 000,00 1 000,00 3639 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.100 000,00 100 000,00 3722 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 000,00 5 000,00 3725 3725 Využívání a zneškodňování kom.Odp.kom.odp 100 000,00 100 000,00 6310 6310 Obecné příjmy z finančních operací 0,00 6171 6171 Cinnost státní správy 1 000,00 1 000,00 6330 6330 Převody vlastním fondům 50 000,00 50 000,00 CELKEM PŘIJMY 10 064 200,00 10 102 800,00 8115 Nevyčerpané prostř.z r.2010 2 055 800,00 9 000,00 2 064 800,00
<br> Rozpočtové opatření č.1 bylo schváleno na 1.zasedání ZO dne 6.2.2023 us.č.01/003/2023
<br> RU c.RU c.RU c.HU c.RW I.II.III.IV....

Načteno

edesky.cz/d/5989338

Meta

Rozpočet   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pulečný      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz