« Najít podobné dokumenty

Obec Pulečný - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pulečný.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice II+ III. třídy na území obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou (216.87 kB)
*MUJNX0196EA9*
MUJNX0196EA9
<br> MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU
<br> Spisová značka: 1063/2023/ODS/PDS/Koš
Č.j.: 17753/2023
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
<br> Košťáková
483 357 295
482 357 442
kostakova@mestojablonec.cz
<br> Vyhotoveno dne: 22.2.2023
<br> Silnice LK a.s <.>
Československé armády č.p.4805/24
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,oddělení dopravní a silniční
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu ze dne 19.1.2023 podaném společností Silnice LK a.s.se sídlem Československé
armády 4805/24,PSČ 466 05 Jablonec nad Nisou,IČO 28746503
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI
Jablonec nad Nisou ze dne 17.1.2023 čj.KRPL-122688/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích :
<br> silnice II.+ III.třídy na území obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou
<br> v souladu s § 61,odst.(4) zákona o provozu na PK přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích a užití zařízení pro provozní informace pro vybrané nebo opakované činnosti
spojené se správou,údržbou,měřením,opravami nebo výstavbou pozemní komunikace
nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,s krátkou dobou trvání a
s malým dopadem na bezpečnost a plynulost silničního provozu <.>
<br> Platnost tohoto stanovení : 1.3.2023 – 28.2.2024
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI
Jablonec nad Nisou ze dne 17.1.2023 čj.KRPL-122688/ČJ-2022-180406-02,vyhláškou č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemn...

Načteno

edesky.cz/d/5989337

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pulečný      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz