« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Nařízení státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení státní veterinární zprávy [0,31 MB]
1
<br>
Č.j.SVS/2023/027598-E
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán míst-
ně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb.<,>
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších
předpisů,a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března
2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro
zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne
17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud
jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,rozhodla takto:
<br> Čl.1
<br> Ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br> Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 20.1.2023 nařízením Státní veterinární správy
č.j.SVS/2023/011665-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
v Pardubickém kraji s e u k o n č u j í <.>
<br> Čl.2
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst.1 a § 4 odst.1 a 2 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,platnosti jeho vyhláše-
ním formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů a z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá
účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení.Datum a čas vyhlášení nařízení je vyzna-
čen ve Sbírce právních předpisů <.>
<br> (2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřa-
dů,jejichž území se týká,na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární
správy,krajského úřadu a všech obecních úřadů,jejichž území se týká <.>
<br> (3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních
předpisů na své úřední de...
Vyvěšení na úřední desce [0,34 MB]
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
<br>
Husova 1747,53003,Pardubice <,>
DS d2vairv,e-mail: epodatelna.kvse@svscr.cz <,>
T: +420 466 768 670
<br>
<br> Bankovní spojení: ČNB 3420561/0710
IČ: 00018562
<br>
<br> Č.j.: SVS/2023/027619-E
<br> Vyřizuje: MVDr.XXXXX XXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> V Pardubicích dne 20.02.2023
<br> Vyvěšení právního předpisu na úřední desce krajského úřadu a obecních úřadů
<br> Vážení <,>
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj žádá,aby přiložené nařízení
Státní veterinární správy č.j.SVS/2023/027598-E ze dne 20.2.2023 bylo vyvěšeno na úřední desce
Krajského úřadu Pardubického kraje a obecních úřadů na dobu nejméně 15 dnů v souladu s § 75a
odst.2 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Děkuji za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> MVDr.XXXXX XXXXX
ředitel
<br> podepsáno elektronicky
<br> Příloha:
<br> Nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2023/027598-E
<br> zverejneni.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
2
<br> Obdrží do datových schránek:
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,datová schránka: z28bwu9
<br> Obecní úřad Kasalice,datová schránka: 8whbszt
<br> Obecní úřad Pravy,datová schránka: cjya497
<br> Obecní úřad Rohoznice,datová schránka: di8bsgt
<br> Obecní úřad Břehy,datová schránka: yqya4ey
<br> Obecní úřad Bukovka,datová schránka: fuha4hh
<br> Obecní úřad Čeperka,datová schránka: khtbx7f
<br> Obecní úřad Dolany,datová schránka: ugza4m5
<br> Obecní úřad Chýšť,datová schránka: sfkazjv
<br> Obecní úřad Křičeň,datová schránka: 6p5a9k6
<br> Městský úřad Lázně Bohdaneč,datová schránka: wucb4dd
<br> Obecní úřad Libišany,datová schránka: ahpa4y8
<br> Obecní úřad Malé Výkleky,datová schránka: gtxa42z
<br> Obecní úřad Neratov,datová schránka: 53sa3x8
<br> Obecní úřad Plch,datová schránka: atmbznb
<br> Obecní úřad Podůlšany,dato...
bez názvu
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
<br>
Husova 1747,53003,Pardubice <,>
DS d2vairv,e-mail: epodatelna.kvse@svscr.cz <,>
T: +420 466 768 670
<br>
<br> Bankovní spojení: ČNB 3420561/0710
IČ: 00018562
<br>
<br> Č.j.: SVS/2023/027619-E
<br> Vyřizuje: MVDr.XXXXX XXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> V Pardubicích dne 20.02.2023
<br> Vyvěšení právního předpisu na úřední desce krajského úřadu a obecních úřadů
<br> Vážení <,>
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj žádá,aby přiložené nařízení
Státní veterinární správy č.j.SVS/2023/027598-E ze dne 20.2.2023 bylo vyvěšeno na úřední desce
Krajského úřadu Pardubického kraje a obecních úřadů na dobu nejméně 15 dnů v souladu s § 75a
odst.2 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Děkuji za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> MVDr.XXXXX XXXXX
ředitel
<br> podepsáno elektronicky
<br> Příloha:
<br> Nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2023/027598-E
<br> zverejneni.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
2
<br> Obdrží do datových schránek:
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,datová schránka: z28bwu9
<br> Obecní úřad Kasalice,datová schránka: 8whbszt
<br> Obecní úřad Pravy,datová schránka: cjya497
<br> Obecní úřad Rohoznice,datová schránka: di8bsgt
<br> Obecní úřad Břehy,datová schránka: yqya4ey
<br> Obecní úřad Bukovka,datová schránka: fuha4hh
<br> Obecní úřad Čeperka,datová schránka: khtbx7f
<br> Obecní úřad Dolany,datová schránka: ugza4m5
<br> Obecní úřad Chýšť,datová schránka: sfkazjv
<br> Obecní úřad Křičeň,datová schránka: 6p5a9k6
<br> Městský úřad Lázně Bohdaneč,datová schránka: wucb4dd
<br> Obecní úřad Libišany,datová schránka: ahpa4y8
<br> Obecní úřad Malé Výkleky,datová schránka: gtxa42z
<br> Obecní úřad Neratov,datová schránka: 53sa3x8
<br> Obecní úřad Plch,datová schránka: atmbznb
<br> Obecní úřad Podůlšany,dato...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz