« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republikyPRACOVNÍ NABÍDKA PRO STUDUJÍCÍ DOKTORSKÉHO STUDIA
v rámci výzkumného projektu: „Invisible Agents” in Architecture (1908-1938).Policies,Principles,and Projects in Central European Ministries of Public Works
Ústav dějin umění AV ČR,v.v.i.Deadline pro podávání přihlášek: 15.3.2023 Začátek pracovního procesu: 1.4.2023 anebo dle vzájemné dohody Výše úvazku: 0,5
V souladu se zákonem č.283/1992 Sb.o Akademii věd České republiky,ve znění zákona č.420/2005 a Stanov AV ČR,vyhlašuje Ústav dějin umění AV ČR výběrové řízení na pozici doktoranda v projektu
“Invisible Agents” in Architecture (1908-1938).Policies,Principles,and Projects in Central European Ministries of Public Works <.>
Pracovní smlouva se uzavírá od 1.4.2023 (anebo dle vzájemné dohody) na dobu jednoho roku s možností prodloužení o další dva roky.Měsíční příjem je stanoven ve výši polovičního úvazku <.>
Projekt se zaměřuje na činnost ministerstev veřejných prací v Rakousko-Uhersku a jeho nástupnických státech v první polovině 20.století jako důležitých,ale přehlížených aktérů produkce moderního stavitelství.Dominantní diskurs v dějinách architektury tato ministerstva do značné míry ignoruje,a proto je vnímáme jako „neviditelné agenty“,kteří ale významným způsobem přispěli k rozvoji moderní architektury.Abychom porozuměli hlouběji poli aktérů operujících v architektonických kruzích,posouváme perspektivu výzkumu směrem k ministerstvům jako klíčovým investorům.Zkoumáním postojů ministerstev v interakci s architekty a dalšími institucemi ve střední Evropě si tento projekt klade za cíl prozkoumat nejen státní architekturu v její rozmanitosti,ale ze zpětné perspektivy také předsudky,které dodnes provázejí odbornou diskusi <.>
Výzkumný projekt je řešen společně v Ústavu dějin umění AV ČR a v Ústavu habsburských a balkánských studií Rakouské akademie věd.Bilaterální báze umožňuje kromě vlastního zaměření na ministerstva veřejných prací také získání kritických poznatků (kompa...

Načteno

edesky.cz/d/5985729

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
24. 03. 2023
23. 03. 2023
22. 03. 2023
22. 03. 2023
21. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz