« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - ZŠ a MŠ Vysoké Veselí- letáky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (337.75 kB)
Základní škola a Mateřské škola,Vysoké Veselí,okres Jičín
zve rodiče a předškoláky na akci
<br>
ŠKOLA NANEČISTO
8.3.2023
15:30-16:30
S sebou – přezůvky a dobrou náladu
Co vás čeká?
- Seznámení s prostředím školy,budoucími kamarády a paní učitelkou
- Hravé úkoly,tvoření i pohybové hraní
- Informace pro rodiče ohledně vzdělávání v naší škole,zkušené učitelky,rády odpoví na vaše otázky ohledně školy a toho,co by měl Váš předškolák zvládnout,než se stane školákem
<br>
<br> Akce se uskuteční za dodržování platných epidemiologických pravidel <.>
k nahlédnutí (705.58 kB)
Základní škola a Mateřská škola,Vysoké Veselí,okres Jičín
<br> K.H.Borovského 99,507 03 Vysoké Veselí Vyhlašuje
<br> V souladu se zněním š36 a 537 zákona 561/2004Sb <.>,školský zákon a 5351) vyhlášky MŠMT ČR č.48/2005 Sb <.>,o základním vzdělávání,v platném znění
<br> Zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2023/24
<br> Proběhne 4.4.2023 od 14.00 do 17.00 hodin v budově zámku Základní školy a Mateřské školy,Vysoké Veselí,okres J iěín <.>
<br> Kzápisu se dostaví zákonní zástupci spolu s dítětem,které Splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy,a přinesou s sebou:
<br>.Rodný list dítěte <.>
<br>.Občanský průkaz zákonného zástupce <.>
<br>.Rozhodnutí o odkladu,pokud bylo v minulém roce vydáno.Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě,že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např.nemoc).Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé,mají zákonní zástupci možnost zažádat o odklad školní docházky.Formulář Zádost o odklad
<br> povinné školní docházky je možno stálmout na webu školy,vyzvednout na ředitelství školy nebo při zápisu.Vyplněný formulář je nutné dodat u zápisu <.>
<br> Důležité informace k zápisu do prvních tříd:
<br> Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě,které dovrší k 31.8.2023 šesti let <.>
<br> Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022),přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu.Mohou přijít i ti,kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky) <.>
<br> Do 1.třídy mohou nastoupit i pětileté děti.Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také
<br> doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,která k žádosti přiloží zákonný zástupce <.>
<br> Pokud zvažujete odklad školní docházky,musí zákonní zástupci svou písemnou žádost (...
k nahlédnutí (339.44 kB)
Základní škola a Mateřské škola,Vysoké Veselí,okres Jičín
<br> pořádá
<br> ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ
pro školní rok 2023/2024
<br> 4.4.2023 od 14:00
<br> v budově zámku
K zápisu se dostaví zákonní zástupci spolu s dítětem,které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy,a přinesou s sebou:
· Rodný list dítěte <.>
· Občanský průkaz zákonného zástupce <.>
· Rozhodnutí o odkladu,pokud bylo v minulém roce vydáno <.>
· Doklady doporučující odklad povinné školní docházky <.>

Načteno

edesky.cz/d/5975067

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz