« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republiky 
 
Uchazeč/uchazečka musí být v době podání návrhu držitelem/držitelkou titulu Ph.D <.>,Dr.nebo jejich ekvivalentu,maximálně 2 roky po obhájení takového titulu.Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené.Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu,přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky. 
Aktivní znalost angličtiny a němčiny; částečná znalost alespoň jednoho z následujících jazyků výhodou: čeština,slovenština,polština,slovinština,maďarština
 
Podmínky
Nabídka tohoto místa je součástí zvláštního programu Akademie věd ČR: Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů.Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech.Nejprve vybere Masarykův ústav a Archiv AV ČR jednoho až dva kandidáty,konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR <.>
V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru,v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady <.>
Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR.Zabývá se výzkumem na poli moderních dějin,dějin vědy,politologie a literární vědy.Působí zde historici,literární vědci,politologové a odborní archiváři.Ústav spravuje více než 600 archivních fondů a sbírek,spojených s prvním československým prezidentem T.G.Masarykem a jeho spolupracovníky,stejně jako s dějinami vědy od konce 18.století do současnosti <.>
Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost.Předpokládá se,že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze.V případě zájmu poskytne ústav pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče <.>
Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadováno publikování odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (výzkumné semináře,konference a další akce) <.>
Masarykův ústav a Archiv AV ČR si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5971334

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
24. 03. 2023
23. 03. 2023
22. 03. 2023
22. 03. 2023
21. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz