« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 22.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 22.2.2023
Obecní úřad Kolšov
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br> dne 22.2.2023 v 16.30 hod.v zasedací místnosti OÚ Kolšov
<br> se koná
<br>
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br>
s tímto programem:
<br>
1.Zahájení,volba ověřovatelů,schválení programu,jmenování zapisovatele
2.Informace starostky o činnosti OÚ
3.Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
4.Žádost o schválení účetní závěrky za r.2022 ZŠ a MŠ Kolšov,PO
5.Žádost o schválení výsledu hospodaření z r.2022 a jeho převod do rezervního
<br> fondu
<br> 6.Zpráva o výsledku hospodaření obce Kolšov za rok 2022
7.Stanovení odměn za výkon funkce členů ZO Kolšov
8.Výroční zpráva za rok 2022
9.Inventarizační zpráva za rok 2022 obce Kolšov
10.Výběr zhotovitele zakázky „ Výměna radiátorů v ZŠ Kolšov“
11.Různé,diskuse
12.Závěr
<br>
<br> Zveme všechny občany a členy ZO Kolšov
XXX XXXXXXXXX,starostka obce,v.r <.>
<br>
Vyvěšeno: na úřední desce a na elektronické desce dne 14.2.2023
<br>
<br> Sejmuto: dne 23.2.2023

Načteno

edesky.cz/d/5965787

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz