« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Změna obecně závazné vyhlášky obce Kolšov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 1.1.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna obecně závazné vyhlášky obce Kolšov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 1.1.2022
Obec Kolšov
<br> Zastupitelstvo obce Kolšov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Kolšov
<br> kterou se mění obecně závazná vyhláška č.02/2021,o místním poplatku za
<br> obecní systém odpadového hospodářství ze dne 1.1.2022
<br> Zastupitelstvo obce Kolšov se na svém zasedání dne 25.1.2023 usnesením č.3/5/2023
<br> usneslo vydat na základě § 14 zákona č.zákona č.565/1990Sb <.>,o místních poplatcích a
<br> v souladu s § 10 písm.d),§ 35 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě zákona tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku:
<br>
<br>
Čl.1
<br> Změna obecné závazné vyhlášky
<br> Obecně závazná vyhláška č.02/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství ze dne 1.1.2022 se mění takto:
<br> V čl.5 Sazba poplatku se nahrazuje sazba poplatku „600,- Kč“ za „750,- Kč“ <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti Tato obecně závazná vyhláška nabývá
<br> účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení <.>
<br> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………….……………………………… <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX
místostarosta,v.r.starosta,v.r <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.1.2023
<br> Sejmuto z úřední desky: 13.2.2023

Načteno

edesky.cz/d/5962327

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz