« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PUSTIMĚŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PUSTIMĚŘ [0,10 MB]
OBECNÍ ÚŘAD PUSTIMĚŘ
<br>
SVOLÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> Na základě § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,svolávám 3.zasedání zastupitelstva
<br> obce,které se koná ve čtvrtek dne:
<br>
<br> 16.2.2023 v 18.00 hodin v restauraci Adélka
<br> Podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,je navržený program:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti rady obce
2.Zpráva o činnosti finančního výboru
3.Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva obce a zpráva o činnosti
<br> kontrolního výboru
<br> 4.Schválení peněžitých darů na činnost místních spolků v r.2023
5.Zplnomocnění zástupců obce k účasti na valných hromadách akciových
<br> společností Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.a RESPONO,a.s <.>
<br> 6.Informace a různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Pustiměři dne 7.2.2023
<br>
<br>
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 7.2.2023
<br> Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5947274

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz