« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Žitná 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Žitná 7
33)
<br> Magistrát města Brna Odbor dopravy
<br> 2302 <,>
<br> 23
<br> č.J.: MMB/0062054/2023/vos VYŘIZUJE: Ing.VlastímilVosinek Brno 06.02.2023 SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0551196/2022/5 TEL./E-MAIL: 542174 784/vosinek.vlastimil©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne: _ 7 “UŽ“ 2323 Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o silničním provozu"),na základě projednání dle 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,v souladu s ustanovením & 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 171 a následně části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci lll.tř.( zákos ),01 ul.Žitná č.o.7,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <,>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření — odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení,jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu je společnost Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1 a,639 00 Brno,IČ: 60733098.'
<br> Magistrát města Brna | Odbor doprav...

Načteno

edesky.cz/d/5947176

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz