« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva (HS) Věvrov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka Valná hromada
Honcbní společenstvo Věvrov,se sídlem Boženy Němcové 45,346 01 Horšovský Týn
<br> POZVÁNKA
<br> na valnou hromadu Honebního společenstva (HS) Věvrov,která se koná dne: 22.2.2023
<br> V 9,0 hodin
<br> kde: Střelnice Křakov,Křakov 41
<br> Program:
<br> 1) Zahájení a schválení programu valné hromady
<br> 2) Volba orgánů valné hromady — předsedajícího a zapisovatele 3) Volba mandátové komise
<br> 4) Zpráva mandátove' komise o schopnosti se usnášet
<br> 5) Volba volební komise
<br> 6) Přednesení zprávy starosty HS za uplynulé období (2013-2022) 7) Schválení ročních závěrek (2013-2022)
<br> 8) Návrh kandidátů do volených orgánů HS na 2023-2033
<br> 9) Volba orgánů HS — starosty,místostarosty a člena výboru 10) Rozhodnutí o způsobu využití honitby na další období
<br> 11) Diskuse
<br> 12) Usnesení
<br> 13) Závěr
<br> Za honební společenstvo Věvrov Vás srdečně zve starosta HS Ing.XXXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> Tato pozvánka bude vyvěšena na úředních deskách: Město Horšovský Týn
<br> Obec Mířkov
<br> Obec Semněvice
<br> Potvrzení o vyvěšení na úředních deskách: OBEC SEMNEVIC 346 01 Horšovský T 3 okres Domažlice
<br> - --.A 2023 od: y'ŽMŽWUV do:.“232.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Razítko,podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/5946344


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Semněvice
22. 03. 2023
20. 03. 2023
15. 03. 2023
15. 03. 2023
14. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz