« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Pozvánka na schůzi OZ dne 14.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka-14.2.2023.pdf
OBEC VIDOV
<br>
Vidov 51,370 07 České Budějovice
<br>
<br>
Pozvánka na schůzi
<br>
Veřejná schůze obecního zastupitelstva se koná v úterý dne 14.února
2023 od 1830 v budově Spolkového domu – Vidov 309 <.>
<br>
<br> Program schůze:
<br> 1.Zahájení
2.Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
<br> 3.Volba přísedícího okresního soudu
<br> 4.Smlouva o věcném břemeni – Vidov – chodník <,>
<br> přeložka NN mezi obcí a společností EG.D,a.s <.>
<br> 5.Pověření kontrolního výboru – jednací řád zastupitelstva
6.Inventarizace majetku a závazků za rok 2022
7.Směrnice č.1/2023 pro pořádání a provozování kulturních a
volnočasových aktivit a poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu obce Vidov
8.Různé
<br> 9.Závěr
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX
starosta obce
<br>
<br> Tel/Fax E-mail IČO Bankovní spojení Úřední hodiny
724 181 747 info@vidov.cz 00581917 KB Č.Budějovice PO 830-1230,1700 -
1900
386 466 000 starosta@vidov.cz č.ú.33421231/0100 ÚT,ST 830-1230
<br> ČT 1300 - 1800
<br> Vyvěšeno na elektronické adrese: www.vidov.cz
<br>
Vyvěšeno: Staženo:

Načteno

edesky.cz/d/5945051

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz