« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Upozornění - zrušení zubní ordinace - MUDr. František Pávek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění - zrušení zubní ordinace - MUDr.František Pávek.pdf (74.09 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD ||||l|l|l|||||||||llllll||||l|||||||llll||||l|lBIIl|l|l|||l|||ll|lll||l
<br> JIHOČESKÝ KRAJ XDlóAAzR Odbor zdravotnictví
<br> Oddělení zdravotní správy U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
<br> Váš dopis zn.: ---
<br> Ze dne: ---
<br> Naše č.j.: KUJCK 12581/2023
<br> Sp.zn.: OZDR 6751/2023/edso SO
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXX MSc <.>
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: sovova©kraj—jihocesky.cz
<br> Datum: 25.1.2023 „
<br> Upozornění
<br> MUDr.XXXXXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,s místy poskytování zdravotních služeb náměstí Svobody 36,387 01 Volyně; Školní 300,387 01 Volyně a č.p.180,387 19 Čestice,obor zubní lékařství je uložena na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje <.>
<br> Zdravotnická dokumentace bude předána nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubní lékařství na základě jeho písemné žádosti nebo na základě písemné žádosti pacienta <.>
<br> Náležitosti písemné žádosti o předání zdravotnické dokumentace:
<br>.žádost pacienta (pacient zde uvede jméno,příjmení,RC,adresu + pacient v žádosti uvede adresu nově zvoleného lékaře)
<br>.žádost zvoleného poskytovatele zdravotních služeb (poskytovatel zde uvede jméno,příjmení,popřípadě název společnosti,adresu místa poskytování zdravotních služeb,telefonní kontakt*,podpis + připojí ke své žádosti písemné vyjádření pacienta o provedené volbě,součástí žádosti je jméno,příjmení,RČ,adresa pacienta) Formulář žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete na internetové stránce
<br> www.kraj —jihocesky.cz,Krajský úřad,Odbor zdravotnictví,Nakládání se zdravotnickou dokumentací při úmrtí či ukončení činnosti lékaře <.>
<br> Žádosti adresujte na: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor zdravotnictví
<br> U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
<br> V případě potřeby kontaktujte: Bc.Kateřinu Kučerovou — tel.386 720 607,BA Editu Sovovou MSc.- tel.386 720 613 <.>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX vedoucí oddělení
<br> *Údaje označené hvězdičkou není povinné uvádět,ale ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz