« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Schválený rozpočet 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2023.pdf (1.34 MB)
Obec Radovesnice |,IČO 00639737
<br> Schválený rozpočet- závazné ukazatele,rok 2023
<br> Třídění: Par vzestupně.Pol vzestupně,Org vzestupně,Akce vzestupně
<br> KEO4 1.11.1 UROZO
<br> Rozpočet- závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním š11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> PŘÍJMY _ _ < _
<br> XXX XXX Nst Zdr Uz Akce Název Kč Z toho Bez paragrafu 6 624 300,00
<br> 2310 Pitná voda 146 200,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 193 600,00 3612 Bytové hospodářství 102 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 20 500,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 000,00 3725 Využívání a zneškodňování 148 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních 33 000,00 6171 Činnost místní správy 8 600,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z ňnančních 300,00
<br> PŘÍJMY celkem: 7 283 50030
<br> VÝDAJE,__,_ _ XXX XXX Nst Zdr Uz Akce Název Kč Z toho XXXX Ozdravování hospodářských zvířat.20 000,00 2212 Silnice 696 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 40 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 15 000,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 70 000,00 2310 Pitná voda 51 000.00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 975 000,00 3341 Rozhlas a televize 21 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 22 500,00 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 37 300,00 3612 Bytové hospodářství 500,00 3631 Veřejné osvětlení 182 000,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 1 911 300,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 18 500,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 350 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 176 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních 85 500,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 552 800,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti 25 000,00 5213 Krizová opatření 10 000,00 5269 Osta...

Načteno

edesky.cz/d/5944162


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz