« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Beroun
Politických vězňů 198/16,266 01 Beroun
<br> tel.: 311625147,fax: 311623495,e-mail: kp.beroun@cuzk.cz <,>
<br> Obec Srbsko
K Závěrce 16
<br> 26718 Srbsko
<br> Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne:
<br> RO-8/2023-202-1 / XXXXXXXXXXX XXXXX XXX./ XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br> Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Beroun (dále jen „katastrální
úřad) Vám oznamuje,že v souladu s ustanovením § 35 odst.1 zákona č.256/2013 Sb.<,>
o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů,bude v katastrálním
území Srbsko u Karlštejna obce Srbsko provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí
se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“).Revize potrvá v období od 1.4.2023
přibližně do 30.8.2024.Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav
předmětů katastru nemovitostí,jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č.357/2013 Sb.<,>
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
Předmětem revize jsou hranice pozemků,obvody budov a vodních děl,druh pozemku
a způsob využití pozemku,typ stavby a způsob využití stavby,zápisy v záznamu pro další
řízení,hranice katastrálního území,zhušťovací body,podrobné polohové a výškové bodové
pole,další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména <.>
V souladu s § 38 odst.1 písm.a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí
o poskytnutí nezbytné součinnosti katastrálnímu úřadu v následujícím rozsahu:
V příloze k tomuto průvodnímu dopisu přikládáme oznámení pro vlastníky nemovitostí a jiné
oprávněné vymezující jejich povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru,které vyplývají
z právních předpisů.Žádáme Vás o uveřejnění tohoto oznámení způsobem obvyklým ve Vaší
obci <.>
Dále Vás žádáme,abyste při revizi zajistili za obecní úřad spolupráci osoby znalé místních
poměrů,která bude oprávněna podávat katastrálnímu úřad...

Načteno

edesky.cz/d/5943903

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz