« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R9/017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R9/017
čj.MMB/0054320/2023/Vich
<br> (2
22o?
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat9 pronajmout,propachtovat nebo vvpůjěit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.Č.1364,zahrada,o výměře 432 m2,v k.ú.Lesná
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel <.>
542173041,e-mail: navratil.tomas(áD,brno.cz)
<br> 2.prodej pozemků:
-
<br> p.Č.1846/2,zahrada,o výměře 578 m2
<br> -
p.Č.1846/7,zahrada,o výměře 2 m2
<br> oba v k.ú.Pisárky
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel <.>
542173041,e-mail: navratil.tomas(dbrno.cz)
<br> 3.směna pozemků:
- Část p.Č.202/1,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 136 m2
- Část p.Č.202/22,ostatní plocha,zeleň,o výměře 70 m2
- část p.Č.202/23,ostatní plocha,zeleň,o výměře 38 m2
- část p.Č.202/26,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 34 m2
- Část p.Č.202/66,ostatní plocha,zeleň,o výměře 30 m2
- část p.Č.202/71,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 10 m2
vše v k.ú.Lesná ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za pozemky:
<br> - část p.Č.202/58,ostatní plocha,zeleň,o výměře 127 m2
- Část p.Č.202/59,ostatní plocha,zeleň,o výměře 62 m2
- část p.Č.202/60,ostatní plocha,zeleň,o výměře 31 m2
- část p.Č.202/62,ostatní plocha,zeleň,o výměře 19 m2
- část p.Č.202/63,ostatůí plocha,zeleň,o výměře 175 m2
- část p.Č.202/88,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 11 m2
vše v k.ú.Lesná ve vlastnictví fyzických osob
<br>
<br> č.j.MMB/0054320/2023/Vich
<br> (...

Načteno

edesky.cz/d/5942767

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz