« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - OBEC ROKYTÁ - Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (777.64 kB)
Obec Rokytá
HorníRokytá 35,295 0].Mnichovo Hradiště
<br> telefon: 777 328 808,e-mail: ou@obe,crolMa_ce.wvyw-ohpc,rro|ki/ta.<.> cz lD datové schránky: e8nbSfn
lCO:48679836
<br> Rokytá dne 4.2.2023
č.1.ounor ho9l2o23
<br> oznámení o záměru obce
pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.1) zákona č.I28/2O0O Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> nemovitou věc - místnost klubovnv hasičské zbroinice
na adrese Horní Rokvtá 101
<br> Rozsah pronajaté plochy je označen v přiložené mapce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá rozhodne o pronájmu nemovité věci na svém zasedání dne 20.2.2023
<br> Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytáv.r <.>
<br>
<br> W f <,>
{.5S
E
<br> b
<br> t
<,> L\
<,> §t -r-
<br> +5; {ť
<br> I
ua
<,> lt
<br> ťť
*
<br> https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.czlmarushka/print.aspx
<br> 04.02.23 19:00 Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - 0s :78ms,52 prvků <.>
<br> trd
<br> H
Jt
<br> 1l1

Načteno

edesky.cz/d/5941283

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz