« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - OBEC ROKYTÁ - Oznámení o záměru obce o zřízení věcného břemene

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (368.39 kB)
Obec Rokytá
Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> telefon:777 328 808,e-mail:ou@obecrokv_ta.cz,www.obecrokvta.cz,lD datové schránky:e8nbSfn
lCO:48679836
<br> Rokytá dne4.2.2023
Č.1.: ounoK/tIo/2O23
<br> oznámení o záměru obce o zřízení věcného břemene
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.1) zákona č.t28/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> Uzavření smlouvy o zřizení věcného břemene
<br> Na pozemku p.č.72U2v k.ú.Dolní Rokytá v rozsahu znázornéném v přiložené mapce
geometrického plánu č.373 - 1t5/2022
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o uzavřenísmlouvy rozhodovat na svém zasedánídne
20.2.2023 od 18:00 hodin <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytáv.r <.>
<br>
<br> sBzNAM soUŘADNIC (s:JTsK)
Souřadnice pro zápis do KN
<br> Poznámka
<br> 702506.62 997287.t2 8
702508,73 997283.66 8
<br> sabilizovat

Načteno

edesky.cz/d/5941282

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz