« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
Sídlo: nám.14.října č.4,150 22 Praha 5 IČ: 00 06 36 31 web: www.praha5.cz
<br> Pracoviště: nám.14.října č.4,150 22 Praha 5 tel.: 257 000 111 e-mail: podatelna@praha5.cz
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.č.ú.: 19-2000857329/0800 ID DS: yctbyzq
<br>
<br> *MC05X01XCZBW*
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> GeoTec-GS,a.s <.>
<br> Chmelová 2920/6
<br> 106 00 Praha 10
<br> IČ: 251 03 431
<br>
Č.j.: MC05/23232/2023/ODP/Mach V Praze: 31.01.2023
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 5,Úřad městské části Praha 5,odbor dopravy,jako orgán obce s rozšířenou
<br> působností dle ust.§ 124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
<br> změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX
<br> „č.XXX/XXXX Sb.“),a dále podle ust.§171 a §173,odst.1,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),v návaznosti na § 77,odst.5,zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,na základě žádosti ze dne 24.01.2023 <,>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) a § 78,zákona č.361/2000 Sb <.>,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „vyhláška č.294/2015 Sb.“) <,>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Austisu
<br> spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení či dočasném zneplatnění,demontáži
<br> nebo odstranění stávajícího,popřípadě přechodného dopravního značení dle přiložené situace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace za níže
<br> uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Umístění přechodného dopravního značení a zařízení či dočasné zneplatnění,demontáž nebo
<br> odstranění stávajícího,popřípadě přechodného dopr...

Načteno

edesky.cz/d/5940780

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
26. 05. 2023
26. 05. 2023
23. 05. 2023
23. 05. 2023
23. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz