« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výroční zpráva poskytování inf. 2022
Obec Kozlov
IČ:00839591,Kozlov 68,58821 Velký Beranov
tel.725439922,567219605
e-mail: obec@kozlov-jihlava.cz,www.kozlov-jihlava.cz
<br>
<br>
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle
kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat
zákonem stanovené údaje,předkládá Kozlov tuto „Výroční zprávu za rok 2022“ <.>
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace dle zákona č.106/1999 4
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace 0
e) přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na
právní zastoupení: 0
f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence 0
g) počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: -
<br> Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce,prostřednictvím úřední desky
v obci,webových stránek,elektronické úřední desky v rámci webových stránek,v obecním zpravodaji
a řadou dalších způsobů <.>
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.Povinné subjekty
jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která nesmí přesáhnout
náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním informací žadateli <.>
Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.Výše úhrady za
poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0...

Načteno

edesky.cz/d/5940428

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz