« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veř. vyhl. - návrh OOP - křižovatka Byst

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bystrcka_1_SII_III_MIII_nOOP-3_2_23_situace.pdf (PDF 1.42 MB)
IP
6E7
<br> bP5
<br> IP6
<br> IJ4
a
<br> IJ4
a
<br> P4
<br> IP4
b
<br> A11
<br> E8b
E9
<br> B29
<br> E1
3
<br> B2
8
<br> MI
MO
<br> ZÁ
SO
<br> BO
VÁ
<br> NÍ
<br> P
IP
<br> 12
<br> B2
<br> B16 m3,2
<br> P
IP12
<br> RÉSERVÉ
<br> IP4b
<br> B2
<br> P4
<br> B2
4a
<br> E2b
P2
<br> IS4c
KOMÍN
<br> IS4bZOO
IS4bKNÍNIČKY
IS3bKUŘIM
<br> P4
<br> P4
<br> P2
<br> Z3Z3Z3Z3IS4c PŘEHRADA
IS4c BYSTRC
IS3c 384VEV.BITÝŠKA
<br> IS4b Centrum Z4e
<br> S7
C4a
<br> IS
16
<br> b
38
<br> 4
<br> B2
0a
<br> 70
<br> IP
19
<br> IS9a
<br> PRAHA
12
<br> 12
12
<br> BRNO
OSTRAVA
<br> BITÝŠKA
VEVERSKÁ
<br> KOMÍN
<br> Centrum
BYSTRC
<br> IS16b
384
<br> A11
<br> E7
b
<br> IP
19
<br> IP19
<br> E2
b
<br> E2
b
<br> IP19
<br> P2E2b
<br> IP19
<br> 5 m
12 m
<br> 5 m
10 m
<br> 5 m
4,1
<br> m
3,6
<br> m
<br> 3,5
m
<br> 4,1
m
<br> 3,5
m
<br> 6 m
<br> 4,3 m
<br> 4,5
m
<br> 5,5
m
<br> 4 m
<br> 3,7 m5,3 m
<br> 1,5
m
<br> 5 m
<br> 5,1
m
<br> 11,2 m
<br> E7b
<br> P5
<br> E2b
<br> P4E2b
<br> P5
<br> A32b
<br> A32b
<br> P5
<br> E7b
<br> P5
<br> E7
b
<br> P5
<br> P5E7bB24b
P3
<br> 10 m
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> LEGENDA:
<br> HRANY NAVRHOVANÉ
<br> SDZ - NÁVRH
<br> SDZ STÁVAJÍCÍ - ODSTRANĚNÉ
<br> SDZ STÁVAJÍCÍP4
<br> IP550
<br> B20a80
VDZ - NÁVRHV1a (0,125)
<br> V9aV9aV9aV9aV9a
<br> V2b(1,5/1,5/0,25)V2b(1,5/1,5/0,25)
<br> V2b(3,0/1,5/0,125)
V5 (0,5)
<br> V5 (0,5)
<br> V1a(0,125)
<br> V2b(3,0/1,5/0,125)
<br> V2b(1,5/1,5/0,125)V2b(1,5/1,5/0,125)
<br> V9a
<br> HRANY STÁVAJÍCÍ
<br> V12b; 1,0 m
<br> ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA
<br> MĚŘÍTKO
<br> D.1.1.2
POČET FORMÁTŮ
DATUM
<br> HIP
<br> DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY
<br> 4
ČÁST
<br> 1:500
<br> 4xA4
03/2022
<br> PDPS
121 047
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY
<br> SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
NÁZEV PŘÍLOHY
<br> OBSAH
KŘIŽOVATKA BYSTRCKÁ - KNÍNIČSKÁ (U KAMENOLOMU)
<br> ČÍSLO SOUPRAVY
<br> DATUM PODPISREVIZE
01
<br> 03
02
<br>.<.> <.>
POPIS
<br>.<.> <.>
<br>.<.> <.>
<br> BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s <.>
RENNESKÁ TŘÍDA 7 7/1a
<br> 3 00 BRNO - ŠTÝŘICE
<br> JTSK Bpv
<br> OBJEDNATEL
<br> DOKUMENT...
Bystrcka_1_SII_III_MIII_nOOP-3_2_23.pdf (PDF 467.88 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0454663/2022/10 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0057917/2023ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici II/384,ulice
<br> Kníničská,silnici III/3846,ulice Bystrcká – SO 101 „Úprava silnice III/3846“ a místní komunikaci
<br> III.třídy,ulice Bystrcká,Brno – výzva k podávání připomínek a námitek dotčených osob
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 09.09.2022 pod zn.: BKOM/0454663/2022,ze dne 06.09.2022,podání společnosti
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Středisko realizace inženýrských staveb,se sídlem
<br> Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,s doplněním dne 05.10.2022,12.10.2022,14.12.2022 <,>
<br> 19.12.2022 a 22.12.2022,na základě výzvy MMB ze dne 05.10.2022,14.10.2012,16.12.2012 a
<br> 21.12.2022,k odstranění nedostatků podání,ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích - silnici II/384,ulice Kníničská,silnici III/3846,ulice Bystrcká – SO 101 „Úprava silnice
<br> III/3846“ a místní komunikaci III.třídy,ulice Bystrcká,Brno-Komín,formou příslušného výkresu
<br> „ČÍSLO PŘÍLOHY 4“,„ČÁST D.1.1.2“,„NÁZEV PŘÍLOHY SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“ <,>
<br> „OBSAH KŘIŽOVATKA BYSTRCKÁ – KNÍNIČSKÁ (U...

Načteno

edesky.cz/d/5939947

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz