« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Vybírání poplatků za odpad a psy 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.2 (20.79 kB)
Obec Češov
<br>
<br> Čp.nemovitosti,k níž se popl.vztahuje
<br> Ohlášení pro stanovení poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br>
A.Údaje o poplatníkovi /plátci
Jméno a příjmení
<br> Datum narození
@:
<br> Bydliště:
Tel.:
<br>
Čp <.>
<br>
PSČ
<br> Doručovací adresa:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.bank.účtu – pokud budete platit poplatek bankovním převodem:
<br>
<br>
<br> B.Údaje o nemovitosti
** rodinný dům / bytová jednotka / rekreační stavba / jiné (uveďte)
<br>
<br> Obec: Češov – místní část
Čp.:
PSČ: 506 01
<br>
** nehodící se škrtněte
<br> C.Ohlášená kapacita
Četnost / rok
Kapacita nádoby
Kapacita nádob/měsíc
Počet nádob
Počet osob
Měsíční kapacita na poplatníka***
<br> 13 svozů
1x měsíčně
120 l
120 l
<br>
<br>
26 svozů
1x 14 dní
120 l
240 l
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
*** vyplní správce poplatku
<br>
<br>
<br>
podpis plátce / poplatníka
příloha č.1 (15.28 kB)
Obec Češov
Informace k poplatku za komunální odpad v roce 2023
<br> Každý plátce (vlastník nemovitosti) musí vyplnit formulář „Ohlášení
pro stanovení poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ – viz příloha.Zvolí si zde počet nádob a četnost vývozu odpadu <.>
Výše poplatku je v roce 2023 stanovena:
· vývoz popelnice 110 l 1x měsíčně ……………………… 715,- Kč
· vývoz popelnice 110 l 2x měsíčně …………………….<.> 1.430,- Kč
<br> Vyplněný formulář můžete odevzdat:
· průběžně do schránky V.Hynkové,Češov 5
· vždy ve čtvrtek v době 17 – 18 hod.na obecním úřadě
· v neděli 19.2.2023 v době 10 – 12 hod.na obecním úřadě
<br> Platba:
· preferujeme bezhotovostní platbu převodem na účet 10925541/0100,variabilní symbol – čp.nemovitosti
· v hotovosti na obecním úřadu vždy v úředních hodinách nebo v neděli 19.2.2023 v době 10 – 12 hod <.>
<br> Svozová firma bude vyvážet popelnice opatřené známkami 2022 pouze
do konce měsíce února <.>
k nahlédnutí (16.87 kB)
OBEC ČEŠOV
VYBÍRÁ POPLATKY ZA ODPAD A PSY
V NEDĚLI 19.02.2023
10:00 – 12:00 hod <.>
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
· výše poplatku za odpad dle četnosti svozu 1430,- Kč/715,- Kč
· poplatek za psa 60,- Kč

Načteno

edesky.cz/d/5938356

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
12. 05. 2024
09. 05. 2024
09. 05. 2024
25. 04. 2024
25. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz