« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Návštěvní řád Kulturního domu Těšetice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návštěvní řád Kulturního domu Těšetice 4[1].pdf [0,10 MB]
Návštěvní řád Kulturního domu Těšetice
<br> 1.Kulturní dům Těšetice (dále také XXX XXXX „KDT“) je majetkem obce Těšetice (dále také jen
jako „Provozovatel“) a je určen k užívání všem fyzickým a právnickým osobám,zejména pak
osobám se sídlem (bydlištěm) v obci Těšetice,místní části Těšetice,Vojnice a Rataje (dále
také XXX XXXX „Uživatelé“) <.>
<br> X.Za Uživatele,kteří KDT užívají na základě sjednané nájemní smlouvy,odpovídá osoba,která
tuto smlouvu sjednala,případně osoba určená jako zástupce pořadatele – viz čl.7 (dále jen
„Odpovědná osoba“) <.>
<br> 3.KDT je prostorem určeným pro kulturní a společenské akce; Uživatelé nesmí v KDT
vykonávat činnosti,které jsou ve zjevném rozporu s tímto určením <.>
<br> 4.KDT bude předán na základě doručené písemné žádosti Provozovateli nejpozději 72 hodin
předem,po uzavření nájemní smlouvy,zaplacení nájemného,paušální platby na spotřebu
energií (el <.>,voda,topení) a po zaplacení stanovené vratné kauce (pro případ ztráty klíčů <,>
poškození KDT atd.).Na předání KDT a na sjednání nájemní smlouvy není právní nárok <.>
<br> 5.Kauci Provozovatel vrátí Odpovědné osobě po skončení pronájmu KDT; složenou kauci může
Provozovatel započíst proti případnému nároku na náhradu škody <.>
<br> 6.Spolky a organizace se sídlem v obci Těšetice jsou od plateb kaucí osvobozeny <.>
<br> 7.Akce,které jsou pořádány obcí Těšetice či organizačními složkami obce (včetně
příspěvkových organizací obce Těšetice),případně akce,které jsou na základě rozhodnutí
Rady obce Těšetice ze strany těchto organizací spolupořádány,jsou od uzavření nájemní
smlouvy a od níže uvedených plateb zcela osvobozeny <.>
<br> 8.Užívání Kulturního domu Těšetice je zpoplatněno takto (CZK vč.DPH):
<br> ceník pronájmu (za 1 den) NÁJEMNÉ
PAUŠÁL
<br> topná sezona
PAUŠÁL
<br> mimo t.sez <.>
KAUCE
<br> všechny prostory KDT 5.000,- Kč 5.000,- Kč 1.500,- Kč 15.000,- Kč
<br> jen přední část KDT
(chodba + bufet + veřejné WC)
<br> 2.000,- Kč 3.000,- Kč 1.000,- Kč 10.000,- Kč
<br> jen zadní čá...

Načteno

edesky.cz/d/5937817


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz