« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - vedoucí Odboru stavebního úřadu Č Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí Odboru stavebního úřadu Č Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
3Li1
13
<br> Statutární město Brno I Městská část Brno — Řečkovice a Mokrá Hora 15O2
Úřad městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora
<br> Tajemnice
<br> SP.ZN.: S-MCBRMH/QQ1 256/23/2200/DOJA/i VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> Č.J.: MCBRMH/XXXXXX/XX/XXXX/DOJA TEL.1E-MAIL: 541 421 729 I docekalreckovice.brno.cz
<br> OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO JMENOVÁNÍ DO FUNKCE VEDOUCĺHO ÚŘEDNÍKA
<br> Č.02/2023
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednĺcich územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdejsich predpisu (dale jen „zakon
o úřednícĺch“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> vedoucí Odboru stavebnĺho úřadu
NÁBOROVÝ PŘĺSPĚVEK 100 000 Kč!
<br> Charakteristika pozice:
Řídí a zodpovídá za Odbor stavebnĺho úřadu,který vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako obecný
stavebnĺ úřad podle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,dále působnost speciálních stavebních úřadů (voda a doprava) a vodoprávního úřadu a silničního
správnĺho úřadu v rozsahu stanoveném Statutem města Brna a dalšĺ činnosti dané tomuto odboru Organizačním řádem
a příslušnými právními předpisy <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: lederovareckovice.brno.cz
<br> Místo výkonu práce:
Uřad městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek:
1,0 (40 hod./týden) <.>
<br> Doba trvánĺ pracovního poměru:
Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu:
Ihned po skončení výběrového řízení,případně dle dohody <.>
<br> Platové podmínky:
Rídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
11.platová třída <.>
<br> Kvalifikačnĺ předpo...

Načteno

edesky.cz/d/5936475

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz