« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Oznámení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru
Městská část Praha-Slivenec MESTSKA CAST PRAHA-SLNENEá
<br> Úřad městské části Praha-Slivenec ÚŘAD MĚSTSKÉ CAS “ K Lochkovu 6/2,154 00 Praha 5 K Lochkovu 5
<br> Tel.: 221 811 587; www.praha—sliveneccz 154 00 Praha S-Slivenec E-mail: herout©praha-slivenec.cz ©
<br> reo: 00241661,Dtč 0200241661
<br> OZNÁMENÍ ZÁMĚRU se,-mute.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> v
<br> Ve smyslu ust.© 36 odst.] zákona c.l3l/2000 Sb.? o hlavním městě Praze.ve znění pozdějších předpisů.Městská část Praha — Slivenec oznamuje záměr uzavřít smlouvu na pronájem nebytového prostoru vdomě na adrese Ke Smíchovu č.p.315,k.ú.Slivenec,zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.1311,vedeným Katastrálním Madem pro hl.m.Prahu,katastrální pracoviště Praha,obec Praha,paní Lucii Ježkové na dobu určitou <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení má občan právo se k tomuto záměru vyjádřit,a to písemně,prostřednictvím podatelny Uřadu městské části Praha-Slivenec,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Městská část Praha » Slivenec si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny předložené nabídky (žádosti) na pronájem nebo záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako zveřejnění záměru.Městská část Praha — Slivenec si vyhrazuje právo na změnu podmínek nabídkového řízení.Případná změna bude oznámena stejným způsobem jako zveřejnění záměru <.>
<br> Kontaktní osoba: XXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Císlo evidenční: Zveřejněno:
<br> Sejmuto:
<br> MESTSKÁ čÁsr PRAHA-SUV ÚŘAD MĚSTSKÉ čAsn K Lochkovu 6 154 00 Praha 5-Slivenep XXX XXXX © Uřad městské části Praha-Slivenec

Načteno

edesky.cz/d/5936469

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
27. 03. 2023
24. 03. 2023
23. 03. 2023
23. 03. 2023
15. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz