« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní správy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
MUDr.XXXXXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,s místy poskytování zdravotních služeb náměstí Svobody 36 <,>
387 01 Volyně; Školní 300,387 01 Volyně a č.p.180,387 19 Čestice,obor zubní lékařství je uložena na odboru
zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje <.>
<br> Zdravotnická dokumentace bude předána nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubní
lékařství na základě jeho písemné žádosti nebo na základě písemné žádosti pacienta <.>
<br> Náležitosti písemné žádosti o předání zdravotnické dokumentace:
<br> 1.žádost pacienta (pacient zde uvede jméno,příjmení,RČ,adresu + pacient v žádosti uvede adresu
nově zvoleného lékaře)
<br> 2.žádost zvoleného poskytovatele zdravotních služeb (poskytovatel zde uvede jméno,příjmení,popřípadě název
společnosti,adresu místa poskytování zdravotních služeb,telefonní kontakt*,podpis + připojí ke své žádosti
písemné vyjádření pacienta o provedené volbě,součástí žádosti je jméno,příjmení,RČ,adresa pacienta)
<br> Formulář žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete na internetové stránce
www.kraj-jihocesky.cz,Krajský úřad,Odbor zdravotnictví,Nakládání se zdravotnickou dokumentací při úmrtí
či ukončení činnosti lékaře <.>
<br> Žádosti adresujte na:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor zdravotnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> V případě potřeby kontaktujte: Bc.Kateřinu Kučerovou - tel.386 720 607 <,>
<br> BA Editu Sovovou MSc.- tel.386 720 613 <.>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
*Údaje označené hvězdičkou není povinné uvádět,ale mohou sloužit pro zajištění rychlejší a efektivnější komunikace mezi žadatelem a
správním orgánem <.>
<br>
Váš dopis zn.: ---
Ze dne: ---
Naše č.j.: KUJCK 12581/2023
Sp.zn.: OZDR 6751/2023/...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz