« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Záměr č. 9/2022 - pronájem nebytových prostor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr  č. 9/2022 (193.07 kB)
OBEC RADIM
Radim 8
507 12 RADIM U JIČÍNA
<br> E-mail: urad@obec-radim.cz Telefon: 731 409 498731 409 498
<br>
<br>
<br>
<br> Obecní úřad Radim vyhlašuje záměr č.9/2022
<br>
pronájmu nebytových prostor
<br>
<br>
Specifikace:
Nebytové prostory v obci Studeňany - budova s č.p.35 <,>
stavba stojí na pozemku p.č.st.20/2 <.>
Jedná se o nově zrekonstruované prostory <.>
Prohlídka prostor je možná po předchozí telefonické domluvě na tel.731409498 <.>
Pronájem bude realizován cca od 1.března 2023 <.>
<br> Zájemci o pronájem podají písemnou žádost na OÚ v Radimi <.>
Nezbytnou součástí žádosti musí být:
<br> 1) popis využití objektu
2) nabídková cena pronájmu za celý objekt za jeden kalendářní rok <.>
<br>
Tuto žádost je třeba doručit do 31.1.2023 do 18:00 hodin v zalepené obálce
označené: „NEOTEVÍRAT – záměr obce č.9/2022“
<br> Obec XXXXX si vyhrazuje právo záměr pronájmu zrušit a neuzavřít smlouvu se
žádným ze zájemců <.>
<br>
<br> Zdeňka Stříbrná
starostka obce
v.r <.>
<br>
<br> Vyvěšeno: dne 7.11.2022
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5934529

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz