« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly veřejných zakázek v odboru kontroly operačních programů MŠMT (OP JAK)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly veřejných zakázek v odboru kontroly operačních programů MŠMT (OP JAK)
Volné místo - ministerský XXXX v oddělení kontroly veřejných zakázek v odboru kontroly operačních programů MŠMT (OP JAK),MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: MSMT-VYB-12/2023-3    
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na obsazení služebního místa:
Ministerský rada v oddělení kontroly veřejných zakázek v odboru kontroly operačních programů MŠMT
Na dobu neurčitou
Platové ohodnocení:    
platový tarif 30.780 až 45.420 Kč v závislosti na počtu let praxe
osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce
Obor státní služby: 
38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Předpokládaný nástup: 15.3.2023 nebo dle dohody
Žádosti doručte do: 17.2.2023
Charakteristika vykonávaných činností:
vykonávání kontrol / administrativní ověřování veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných v rámci projektů financovaných z operačních programů v zadaných termínech,ověřování souladu postupů příjemců dotací jako zadavatelů veřejných zakázek s legislativou Evropské unie a České republiky,pravidly operačních programů a dalšími relevantními dokumenty včetně provádění souvisejících úkonů;
poskytování odborné a metodické podpory žadatelům a příjemcům dotací v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;
spolupráce při odhalování a šetření nesrovnalostí a podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěných provedenou kontrolou;
provádění operací spojených s výkonem kontrolní činnosti v informačním systému <.>
Více informací o poskytovaných benefitech naleznete  zde <.>
Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde <.>
Více informací o místě a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Ozná...

Načteno

edesky.cz/d/5934087


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz