« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - vrchní ministerský rada - vrchní ředitel/ka sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - vrchní ministerský rada - vrchní ředitel/ka sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT
Volné místo - vrchní ministerský XXXX - vrchní ředitel/ka sekce mezinárodních vztahů,EU a ESIF MŠMT,MŠMT ČRMSMT-VYB-18/2023-3    
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 55 odst.1 zákona výběrové řízení na obsazení služebního místa:
Vrchní ministerský rada –  vrchní ředitel/ka sekce mezinárodních vztahů,EU a ESIF
Na dobu neurčitou s funkčním obdobím 5 let <.>
Platové ohodnocení:    
-          platový tarif 45.920 - 68.200 Kč v závislosti na počtu let praxe
-          příplatek za vedení v rozmezí 27.280 - 34.100 Kč
-          osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce
Obory státní služby: 
38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Podmínka praxe v souladu s § 55 odst.3 zákona o státní službě,tj.výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 3 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné,z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby <.>
Přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné
Znalost jazyka: anglický,německý nebo francouzský jazyk na úrovni odpovídající 2.stupni standardizované jazykové zkoušky
Písemná práce: „Koncepce řízení agendy mezinárodních vztahů,EU a ESIF v MŠMT na následujících 5 let“
Předpokládaný nástup: 1.3.2023 nebo dle dohody
Žádosti doručte do: 14.2.2023
Charakteristika vykonávaných činností:
řízení a koordinace činnosti sekce; vedení,motivace,kontrola,informování a hodnocení týmu 11 přímo podřízených státních zaměstnanců;
plnění úkolů v rámci působnosti ministerstva v oblasti mezinárodní spolupráce,agendy Evropské unie,především formací Rad,spolupráce ministerstva s orgány a institucemi EU,Rady Evropy a ...

Načteno

edesky.cz/d/5934086


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz