« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Závazné stanovisko EIA - Využití objektů v Bílé

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závazné stanovisko EIA - Využití objektů v Bílé (691.73 kB)
*KUMSX02Q8YPC* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 28.října 117,702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz Klasifikace informací: Neveřejné Závazná část Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále též jen „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán,a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též jen „posuzování vlivů na životní prostředí"),podle § 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 3 písm.f) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“),vydává podle § 9a odst.1 až 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,podle § 4 odst.2 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 149 odst.1 a 2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),toto souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“) k záměru „Využití objektů v Bílé“ POVINNÉ ÚDAJE 1.Název záměru: Využití objektů v Bílé Čj.: MSK 130804/2022 Sp.zn.: ŽPZ/25142/2022/Kra 208.1 S10 Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství Telefon: 595 622 586 Fax: 595 622 126 E-mail: posta@msk.cz Datum: 2023-01-27 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Čj.: MSK 130804/2022 Sp.zn.: ŽPZ/25142/2022/Kra 2/15 Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz Klasifikace informací: Neveřejné 2.Kapacita (rozsah) ...

Načteno

edesky.cz/d/5933734

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz