« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - č. 01/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZK-01-2023-01_pozvanka_obce
IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57,587 33 Jihlava tel.: 564 602 128 Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina V Jihlavě 27.1.2023 Pozvánka V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,svolávám zasedání zastupitelstva kraje č.01/2023,které se bude konat dne 7.2.2023 v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava.Navržený program jednání: 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.07/2022 2.Zpráva o činnosti rady kraje,Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2022 3.Informace o činnosti krajského úřadu 4.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci 5.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina,kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva 6.Poskytnutí věcného daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny 7.Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Mille & Un !,organizace soutěže Trophée Mille Česká republika 8.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO,na stavbu požární zbrojnice.Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu 9.Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2022 10.Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních,sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2023 11.Dodatek Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina,příspěvkové organizace) 12.Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/401 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č.401-008" - vzájemné darování pozemků 13.Úplatné nabytí budovy (garáž) bez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú.Světlá nad Sázavou 14.Majetkoprávní vypořádání pozemku v k.ú.Třešť - nabytí pozemku 15.Majetkoprávní vypořádání areálu Obchodní akademie a Hotelové ...

Načteno

edesky.cz/d/5930617

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz