« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Výroční zpráva obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva obce za rok 2022
Obecní úřad Klokočná
Klokočná 61,251 64 Mnichovice
<br> tel: +420 222 352 065,email: obec@klokocna.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2022
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle kterého
<br> každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem
<br> stanovené údaje,předkládá obec Klokočná tuto „Výroční zprávu za rok 2022“ <.>
<br>
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace 4
<br> b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci
<br> přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
<br> poskytnutí informace
<br> 0
<br> e) přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními
<br> řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně
<br> nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní
<br> zastoupení:
<br> 0
<br> f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
<br> poskytnutí výhradní licence
<br> 0
<br> g) počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů
<br> jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
<br>
<br> Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
<br> úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč
<br>
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s
<br> žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
<br> Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst.3 zákona č.106/1999 Sb.v platném znění součástí
<br> výroční zprávy o poskytnutí informac...

Načteno

edesky.cz/d/5930606

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz