« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - URČENÍ TERMÍNU SČÍTÁNÍ ZVĚŘE V ROCE 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Strana 1 (celkem 2)
<br> Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice  Ústředna: +420 46 6026111  Fax: +420 46 6026220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa,8 – 17 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br>
Pardubického kraje
odbor životní prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br> *KUPAX013QK6I*KUPAX013QK6I
Spisová zn.: SpKrÚ 8822/2023/OŽPZ OZE
Č.j.: 8822/2023/OŽPZ/Ja
Vyřizuje: Ing.Janoušek
Telefon: 466 026 475
E-mail zdenek.janousek@pardubickykraj.cz
<br> V Pardubicích 25.ledna 2023
<br>
<br> Určení termínů sčítání zvěře v roce 2023
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje,věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst.1
a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,jako
orgán státní správy myslivosti příslušný podle § 59 odst.2 písm.c) zákona č.449/2001 Sb.<,>
o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“),v souladu s § 36
odst.1 zákona o myslivosti <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br> termín sčítání zvěře na sobotu 25.února 2023
<br> Termín je závazný pro všechny uživatele těch honiteb,které se nacházejí v územní
působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje.Výsledek sčítání oznámí uživatelé honiteb
písemně do 5 dnů příslušnému orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností
(dále jen „ORP“) <.>
<br> Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání
v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti příslušné ORP nejpozději do
1 týdne ode dne provedeného sčítání,nařídí tato ORP termín nového konečného sčítání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br>
Sčítání zvěře má zásadní význam pro následné vypracování mysliveckých výkazů a
plánů,závazného statistického výkazu MYSL 1-01 a je výchozím podkladem pro odpovědné
hospodaření v honitbách.Státní správa myslivosti od všech uživatelů honiteb žádá zajištění
maximální objektivnosti při zjišťování stavů zvěře,aby tyto výsledky byly řádným podkladem
pro celor...

Načteno

edesky.cz/d/5930532


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz