« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - bloková čištění v roce 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - bloková čištění v roce 2023
‘cl Magistrát města Brna B R N O Odbor dopravy Č.J.: MMB/0038582/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX SP.ZN.: 540010D/MMB/003455312023 TEL.IE-MAIL: 542 174 120 I maixner.jan@brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vyvěšeno dne: 30 -01- 2?3 Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky: Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD‘),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno- město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR‘),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-25262-1/ČJ-2020-0602D1,ze dne 3.2.2020,na základě ustanovení 77 odst.I písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích — veřejně přístupných účelových komunikacích ve městě Brně Řečkovicích a Mokré Hoře podle výkresové dokumentace a dle písemnosti termíny čištění (rozpis),které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu záboru komunikace pro bloková čištění v roce 2023.Termíny realizace jsou dle uvedeného rozpisu v období 1.3.2023 —30.11.2023.Toto opatření obecné povahy je platné podle 61 odst.4 zákona o silničním provozu na dobu do 30.11.2023.Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: 1.Umístění a provedení předmětného dopravního značení bude realizováno v rozsahu přiložené výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,a to v souladu s příslušnými ustanove...

Načteno

edesky.cz/d/5929973

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz