« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta (540.16 kB)
OBECNÍ ÚŘAD B Í L Á
Starosta obce
Bílá 151,739 15 pošta Staré Hamry
<br>
Tel.558 690 020,724 045 337,e-mail: ou@obecbila.cz,datová schránka: wssbk9s
<br>
<br> Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
II.kolo
<br>
<br>
V souladu s ustanovením § 34 odst.1 písm.b) zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta
<br> republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
oznamuji:
<br> 1) volby prezidenta republiky II.kolo se uskuteční:
v pátek 27.ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hod.<,>
v sobotu 28.ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hod.<,>
<br>
2) Místem konání voleb je volební místnost ve volebním okrsku č.1
zasedací místnost Obecního úřadu,Bílá 151
<br>
3) Bezbariérový vstup do volební místnosti je možný ze zadní části budovy.Imobilní občané
mohou kontaktovat okrskovou volební komisi na telefonním čísle,které bude vyvěšeno na
vstupu do objektu,ve kterém se nachází volební místnost za účelem zajištění vstupu do
objektu <.>
<br> 4) Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem,platným cestovním,diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem.Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebným dokladem,nebude mu hlasování umožněno
<br> 5) Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti ve dnech voleb <.>
<br>
<br>
V Bílé 16.1.2023
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
starosta obce
<br>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5929079


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz