« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Oznámení o době a místě konání 2. kola vole prezidenta ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (33.31 kB)
O b e c L á z
Láz čp.219,262 41 Bohutín
Tel: 318 676 031,e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 134 odst.1 písm.a) a § 34 odst.3 zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),ve znění pozdějších předpisů oznamuji:
<br> 2.kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční :
v pátek dne 27.ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 28.ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v předsálí obecního společenského sálu,Láz 236,pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Láz <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> Hlasovací lístky voliči obdrží v den voleb ve volební místnosti před hlasováním
<br> Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky <,>
popř.státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br>
<br> V Lázu dne 16.1.2023
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Mgr.XXXXXXX XXXXXX
starosta obce Láz

Načteno

edesky.cz/d/5928436


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz