« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo
Tučapy 19,391 26 Tučapy u Soběslavě
<br> _______________________________________________________________________________
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Obecní úřad Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: obec@tucapy.cz,www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.J.: OÚTu50/2023
<br> DATUM 17.01.2023
<br>
Informace
<br> o době a místě konání volby
<br>
Starosta obce v souladu s ustanovením § 34 odst.1 písm.b) zákona č.275/2012 Sb <.>,o
volbě prezidenta republiky,a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje
<br>
1) Volba prezidenta České republiky – II.kolo se uskuteční:
<br>
v pátek 27.ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a
<br> v sobotu 28.ledna 2023 v době od 08:00 – 14:00 hodin
<br>
<br> 2) Místem konání Volby prezidenta České republiky je:
<br> volební okrsek č.1: pro voliče bydlící v Brandlíně a v Tučapech
sídlo volebního okrsku: zasedací místnost Obecního úřadu,391 26 Tučapy čp.19
<br>
volební okrsek č.2: pro voliče bydlící ve Dvorcích
sídlo volebního okrsku: místnost hasičské zbrojnice,Dvorce čp.58,392 01 Soběslav
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem
ČR nebo cestovním průkazem) <.>
<br>
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
XXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5926920


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz