« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO MŠMT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO MŠMT
Volné místo - ministerský XXXX v oddělení metodického řízení a podpory PŘO MŠMT,MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: MSMT-VYB-17/2023-3    
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na obsazení služebního místa:
Ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO MŠMT
Na dobu neurčitou
Platové ohodnocení:    
platový tarif 30.780 až 45.420 Kč v závislosti na počtu let praxe
osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce
Obor státní služby: 
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Písemná práce na téma „Smysl náhradní výchovné péče a preventivní péče z pohledu uchazeče,včetně uvedení kladných a záporných stránek systému (zajímá nás vlastní názor uchazeče)“ v rozsahu max.4 normostran [1] <.>
Předpokládaný nástup: 15.3.2023 nebo dle dohody
Žádosti doručte do: 13.2.2023
Charakteristika vykonávaných činností:
podíl na metodickém vedení sítě přímo řízených organizací,zejména z oblasti speciálního školství a dále pak ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče;
správa databáze přímo řízených organizací;
péče o část přímo řízených organizací;
metodické návštěvy v přímo řízených organizacích;
organizace porad a odborných platforem;
mezinárodní platformy a jednání (prioritně v anglickém jazyce) <.>
Více informací o poskytovaných benefitech naleznete  zde <.>
Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde <.>
Více informací o místě a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení <.>
Budeme se těšit na případnou spolupráci <.>
cz,tel.: 234 811 458
[1] Normostrana obsahuje 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory,vydané Úřadem pro technickou normaliza...

Načteno

edesky.cz/d/5926881

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz