« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument10_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument10_2023.pdf
Statutární město Ostrava městský obvod Polanka nad Odrou
<br> Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
<br> Statutární město Ostrava,městský obvod Polanka nad Odrou,ve smyslu 5 39 zákona odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr:
<br> Pronájmu nebytových prostor
<br> Specifikace: místnost 1.15,o výměře 27,79 m2,umístěné v 1.NP objektu radnice,č.p.330 na ul.l.května,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou,na pozemku parc.č.34/2 v k.ú <.>
<br> Polanka nad Od rou,obec Ostrava Účel využití: kancelář,administrativníčinnosti,služby
<br> Nájemné: 1.901,21 Kč/ mZ/rok
<br> Doba nájmu: na dobu neurčitou s tří měsiční výpovědní dobou
<br> Kontakt: XXXXX XXXXXXXX,referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
<br> O záměru pronájmu rozhodla Rada městského obvodu Polanka nad Odrou usnesením č <.>
<br> OOGQ/RMOb-PDI/ZZZG/G ze dne 18.01.2023 <.>
<br> V Ostravě dne: 20.01.2023
<br> Úřední deska ÍJMQOpPolanka nad Odrou ' www.polanka.cz
<br> \
<br> vyvěšeno dnýžjlfj/ ůxgwimgwm'.<.>
<br> sňato dne: Podpis
<br> -.--.<.>.„.<.>.<.> --.„.-.„___—__—
<br> Za správnost vyhotovení: XXXXX XXXXXXXX,„ zilk-%"" referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
<br> Příloha: půdorys místnosti 1.15 v objektu radnice
<br> 1.května 330f160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou www.polanka.ostrava.cz
<br> / Statutární město Ostrava Městský obvod Poionko nad Odrou _|_
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> sta rosta městského obvod u
<br> Polanka nad Odrou
<br> i(: 00845451 DIČ cz 00345451 Cislo účtu 1649327379/0800
<br> Statutární město Ostrava P řílo h a zá mě ru
<br> městský obvod Polanka nad Odrou
<br> Půdorys mistnosti 1.15 v objektu radnice
<br> = místnost 1.15
<br> 1.května 3301160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou IČ_ (10845451 DIČ CZ 00845451 www.polanka.ostrava.cz Cislo účtu 1649327379/0800

Načteno

edesky.cz/d/5926867


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
19. 06. 2024
19. 06. 2024
19. 06. 2024
19. 06. 2024
19. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz