« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Zápis z veřejného zasedání ZO Svatoslav ze dne 27.1.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného zasedání ZO Svatoslav ze dne 27.1.2023
Zá is z veřejného zasedání zastupitelstva obcí; konaného dne 27.1.2023 v 19:00 hod.Přítomní : Dočekal M <.>,Otoupal T <.>,Dufek M <.>,Cejpek L <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXX,Vochyán D <.>,Vochyánová L.Neomluveni: X Omluveni: 0 Počet přítomnýchz7
<br> Program : 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele.2) Projednání návrhu smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na kanalizací a ČOV
<br> Svatoslav.3) Projednání žádosti Diecézní charity Brno,Oblastní charity Třebíč o poskytnutí finančního
<br> příspěvku pro rok 2023.Doplnění programu: * 4) Projednání rozpočtového opatření č.10 <.>
<br> Usnesení : l) ZO určuje ověřovatele zápisu: Cejpek L <.>,Dufek M.zapisovatele Otoupal T.Pro hlasovalo 7 zastupitelů,proti 0,zdrželo se 0
<br> 2) ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na kanalizací a ČOV XXXXXXXXX s firmou KOTENG s.r.o <.>,Polní 305,674 01 Třebíč,zastoupenou Ing.Luďkem Kotrbou <.>
<br> ZO Svatoslav pověřuje starosty obce k podpisu smlouvy <.>
<br> Pro hlasovalo 7 zastupitelů,proti 0,zdrželo se 0
<br> 3) ZO projednalo žádost Diecézní charity Brno,Oblastní charity Třebíč o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023 a schválilo finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč.Pro hlasovalo 7 zastupitelů,proti 0,zdrželo se O
<br> 4) ZO projednalo a vzalo na vědomí RO č.10.Pro hlasovalo 7 zastupitelů,proti 0,zdrželo se 0
<br> V průběhu konání zastu ' tva byli výše uvedení zastupitelé přítomni.Zapsal : Otoupal T.<,>
<br> Starosta : Dočekal M.%— Ověřovatelé zápisu : ejpek L <.>,Dufek M.% Mk %

Načteno

edesky.cz/d/5926557

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz