« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Pozvánka na 3. zasedání ZO Kozlov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA na 3. ZO 8.2.2023
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOZLOV
V souladu s § 103 odst.5 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br> svolávám 3.zasedání zastupitelstva obce,které se bude konat
v zasedací místnosti obecního úřadu,Kozlov 68
dne 8.2.2023 v 18.00 hodin
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Navržený program:
1.Zahájení,určení ověřovatelů zápisu
2.Schválení programu zasedání
3.Kontrola zápisu z 2.zasedání zastupitelstva obce Kozlov
4.Rozpočtová opatření
5.Projednání žádostí o dotaci na rok 2022 spolků,církví apod.působících na území
<br> obce,Oblastní charity Jihlava – schválení výše dotací,podmínky
6.Příprava rozpočtu obce Kozlov na rok 2022
7.Výroční zpráva o poskytnutí informací dle § 18 zákona 106/1999
8.Projednání podmínek pro výběrové řízení na dodavatele akce „ZŠ,MŠ Kozlov –
<br> stavební úprava přípravny a výdejny jídel“,oslovené firmy
9.Projednání podmínek pro výběrové řízení na dodavatele akce „Obnova místní
<br> komunikace - cyklotrasy č.16,Kozlov – I.etapa“,oslovené firmy
10.Projednání podmínek pro výběrové řízení na dodavatele lesnických služeb na rok
<br> 2023,oslovené firmy
11.Výběr dodavatele zateplení stropu sálu KD
12.Projednání pořízení kontejneru na bioodpad
13.Dotační tituly Kraje Vysočina – výběr vhodných akcí
14.Zpráva o hospodaření v lesích za r.2022
15.Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
16.Pověření starosty k zastupování obce při jednáních honebního společenstva Kozlov
17.Různé
18.Usnesení,závěr
<br>
<br>
<br> V Kozlově 27.1.2023 Ing.XXX XXXX - starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5926524

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz