« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rozpočtové opatření č. 7/2022 a č.8/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 8/2022
Strana 1 1/Obecní úřad Klokočná Celkový souhrn za doklady Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2022/008 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 598 933,39 670 259,97 0,00 0,00 -71 326,58 0,00 Financování - změna celkem 71 326,58 -71 326,58Kontrola - - = = Souhrn za doklad č.RO/2022/008 RO 8/2022 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 598 933,39 670 259,97 0,00 0,00 -71 326,58 0,00 Financování - změna celkem 71 326,58 -71 326,58Kontrola - - = = Vyrovnání 0,00 0,00 71 326,588115 0000 00000 0000 000 000 0 Financování změna -613 141,00 0,00 0,004222 0000 00000 0000 000 000 0 Investiční přijaté transfery od kra změna 0,20 0,00 0,004213 0000 00000 0000 000 000 0 Investiční přijaté transfery ze stá změna 407 700,00 0,00 0,004122 0000 00000 0000 000 000 0 Neinvestiční přijaté transfery od k změna -4 061,24 0,00 0,004111 0000 00000 0000 000 000 0 Neinvestiční přijaté transfery z vš změna -40 162,92 0,00 0,001511 0000 00000 0000 000 000 0 Příjem z daně z nemovitých věcí změna 23,49 0,00 0,001382 0000 00000 0000 000 000 0 Příjem ze zrušeného odvodu z loteri změna 669,00 0,00 0,001334 0000 00000 0000 000 000 0 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze z změna -11 584,81 0,00 0,001211 0000 00000 0000 000 000 0 Příjem z daně z přidané hodnoty změna -1 310,00 0,00 0,001122 0000 00000 0000 000 000 0 Př. z daně z př. PO v příp <.>, kdy po změna 118 886,59 0,00 0,001121 0000 00000 0000 000 000 0 Příjem z daně z příjmů právnických  změna 4 703,98 0,00 0,001113 0000 00000 0000 000 000 0 Příjem z daně z příjmů fyzických os změna 10 598,35 0,00 0,001112 0000 00000 0000 000 000 0 Příjem z daně z příjmů fyzických os změna 56 351,78 0,00 0,001111 0000 00000 0000 000 000 0 Příjem z daně z příjmů fyzických os Doklad č.24.01.2023 FinancováníDůvod Příjmy Výdaje z1 1 Vytištěno: 14:23:11 Strana XXX XXXX Uz Org ZJ Ná Z Rozpočtová položka Připraveno dne XX.12.2022 Schváleno dne 31.12.2022 RO/2022/008 RO 8/2022
RO č. 7/2022
Strana 1 1/Obecní úřad Klokočná Celkový souhrn za doklady Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2022/007 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 25 535,00 0,00 1 579 294,75 1 579 960,00 25 535,00 -665,25 Financování - změna celkem -26 200,25 26 200,25Kontrola - - = = Souhrn za doklad č.RO/2022/007 RO 7/2022 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 25 535,00 0,00 1 579 294,75 1 579 960,00 25 535,00 -665,25 Financování - změna celkem -26 200,25 26 200,25Kontrola - - = = Vyrovnání 0,00 0,00 -26 200,258115 0000 00000 0000 000 000 0 Financování změna 294,00 0,00 0,002131 6171 00000 0000 000 000 0 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozem změna 17 271,50 0,00 0,002324 3722 00000 0000 000 000 0 Přijaté neinvestiční příspěvky a ná změna 0,50 0,00 0,002131 3639 00000 0000 000 000 0 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozem změna 1 493,00 0,00 0,002131 3632 00000 0000 000 000 0 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozem změna 976,00 0,00 0,002111 3613 00000 0000 000 000 0 Příjem z poskytování služeb, výrobk změna 5 500,00 0,00 0,002132 3399 00000 0000 000 000 0 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat změna 0,00 -7 500,00 0,005171 6171 00000 0000 000 000 0 Opravy a udržování změna 0,00 -13 000,00 0,005021 6171 00000 0000 000 000 0 Ostatní osobní výdaje změna 0,00 -25 000,00 0,005169 6171 00000 0000 000 000 0 Nákup ostatních služeb změna 0,00 -13 000,00 0,005154 3399 00000 0000 000 000 0 Elektrická energie změna 0,00 -7 000,00 0,006122 3722 00000 0000 000 000 0 Stroje, přístroje a zařízení změna 0,00 31 776,75 0,005169 3722 00000 0000 000 000 0 Nákup ostatních služeb změna 0,00 26 741,00 0,005137 3613 00000 0000 000 000 0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek změna 0,00 6 317,00 0,005175 3319 00000 0000 000 000 0 Pohoštění přesun na 2212 0,00 -1 514 460,00 0,006121 2321 00000 0000 000 000 0 Stavby přesun z 2321 0,00 1 514 460,00 0,006121 2212 00000 0000 000 000 0 Stavby Doklad č.24.01.2023 FinancováníDůvod Příjmy Výdaje z1 1 Vytištěno: 14:20:40 Strana XXX XXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5926512

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz