« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Rozpočtové opatření č. 1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1/2023 [0,18 MB]
OBEC PUSTIMĚŘ
Pustiměřské Prusy 79,683 21 Pustiměř IČO: 00292231
<br> web: www.pustimer.eu tel.: 517 357 278
<br> e-mail: ou@pustimer.eu tel <.>,fax: 517 357 281
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2023
<br> PŘÍJMY
<br> Řádek
<br> číslo
SU § Pol.ÚZ
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Zvýšení
<br> +
<br> Snížení –
<br> DŮVOD
<br> 1 231 6118 4111 98008 -- 77 200 + 77 200 Dotace na volby prezidenta
<br> 2 231 -- 1334 --- -- 113 300 +113 300 Převod za odnětí zem.půdy
<br>
<br> 190 500
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Řádek
<br> číslo
SU § Pol.ÚZ
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Zvýšení
<br> +
<br> Snížení –
<br> DŮVOD
<br> 1 231 6118 5021 98008 -- 62 600 + 62 600 Odměny volby
<br> 2 231 6118 5139 98008 -- 2 000 + 2 000 Materiál na volby
<br> 3 231 6118 5175 98008 -- 4 200 + 4 200 Stravné volební komise
<br> 4 231 6118 5901 98008 -- 8 400 + 8 400
Nespecifikované rezervy
<br> volby
<br> 5 231 6402 5364 -- 20 000 40 000 + 20 000
Vratka z dotace na volby
<br> min.let
<br>
<br> 97 200
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Řádek
<br> číslo
SU § Pol.ÚZ
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Zvýšení +
<br> Snížení –
DŮVOD
<br> 1 231 8115 2 541 700 2 421 400 -93 300
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,účetní ………………………………………
<br>
<br> Bylo schváleno v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,na schůzi Rady obce Pustiměř konané dne 18.1.2023 usnesením č.80/23 R6 <.>
<br>
<br>
<br> ………………………………… <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX – starosta v.r <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
<br> Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5926083

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz