« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Rozhodnutí - zrušení povolení stavby "komunikace a zpevněné plochy při ul. Renčova"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - zrušení povolení stavby "komunikace a zpevněné plochy při ul. Renčova"
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
<br> t3
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/10975/22-Ro-/2/ VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX
Č.J.: MMB/613826/2022 TEL.IE-MAIL: 542174209 roskova.miroslava @brnocz
<br> Rozhodnutí
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako odvolací orgán příslušný dle ust.139
<br> odst.5 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění,a Čl.9 odst.3 písm.b/ Statutu
<br> města Brna (= vyhláška statutárního města Brna č.20/2001 v účinném znění)
rozhoduje o odvolání některých účastníků řízení zastoupených Mgr.Romanem
<br> Kezniklem,LL.M <.>,advokátem,sídlem Palackého třída 2203/186,Brno,proti
<br> rozhodnutí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,speciálního
<br> stavebního úřadu pro pozemní komunikace,ze dne 8.11.2021 Čj <.>
<br> MCBRMH/008240/21/2100/KANE,kterým byla ve společném řízení povolena stavba
<br> „komunikace a zpevněné plochy,vč.odvodnění,při ul.Renčova“,takto:
<br> b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> rozhodnutí Úřadu městské Části Brno-Řečkovice a
<br> MCBRMH/00824/21/21 00/KANE
<br> a věc se vrací správnímu orgánu I.stupně k novému projednání
<br> Odůvodnění
<br> Úřad městské části Brno-ŘeČkovice a Mokrá Hora výše napadeným rozhodnutím
<br> povolil stavbu „komun ika.ce a zpevněné plochy,vč.odvodnění,při ul.Renčova“,jejímž
<br> stavebníkem je INEX,spol.s.r.o <.>,sídlem Jundrovská 43,Brno,zastoupena p.Ing.Ivo
<br> Sedláčkem,Podolí 477,664 03 Podolí <.>
<br> Proti rozhodnutí podali dne 8.12.2021 odvolání někteří z účastníků řĺzenĺ,z nichž
<br> většina jsou vlastníci bytových jednotek v bytových domech Renčova 13,15,17,19 <,>
<br> 21,23,32,34,36.Odvolání bylo doplněno dne 23.5.2022.Účastníci řĺzení jsou
<br> zastoupeni Mgr.Romanem Kezniklem,LL.M <.>,advokátem,sídlem Palackého třída
<br> 186,Brno <.>
<br> Dle ust.90 odst.I písm <.>
<br> (dále jen „správní řád“),se
<br> Horazedne8.11.2021 Čj <.>
<br> znění <,>
<br> Mokrá
<br> zrušuje
<br>
<br> V odvoláních byla napadena i závazná stanoviska dotčených orgánů,jež tvoři...

Načteno

edesky.cz/d/5926016

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz