« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 2/OSM/2023 pronajmout hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 2/OSM/2023 pronajmout hmotnou nemovitou věc
Záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,pronajmout hmotnou nemovitou věc V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora: pronajmout část pozemku p.Č.539/2 v k.ú.Mokrá Hora,o výměře 13 rn2,vlastníkovi sousedních nemovitostí Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.Nájemné činí 40,- Kč/m2/rok.Nabízená část pozemku je znázorněna na přiloženém situačním zákresu.Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění.2 oi,zo V Brně dne:.<.> I Mgr.SimonEědrová tajemnice UMC Brno—Rečkovice a Mokrá Hora 27 -12-23!! Vyvěšeno‘ Sňato‘ 210SM12023 Ci ) D< O 3 C D< 3 ď < < D N 3- 3 C) < D N Z -I O N C,‘ Q > \\ I

Načteno

edesky.cz/d/5926015

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz