« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 1/OSM/2023 pronajmout hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 1/OSM/2023 pronajmout hmotnou nemovitou věc
‘2
<br> Záměr
statutárního města Brna <,>
<br> městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora <,>
pronajmout hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice
a Mokrá Hora,pronajmout hmotnou nemovitou věc:
<br> • garáž bez č.p./č.ev.o zastavěné ploše 18 rn2,která je součástí pozemku
<br> p.č.815/1 v k.ú.Řečkovice (lokalita Cihelna),na dobu neurčitou
<br> Minimální požadovaná výše nájemného činí 1 000,- Kč/m2/rok <.>
<br> K žádosti o pronájem shora uvedené nemovitosti je nutno připojit v samostatné uzavřené
obálce návrh výše nájemného,kterou je žadatel ochoten po uzavření nájemní smlouvy
hradit (v Kč/měsíc).Na obálku uveďte „Garáž Cihelna — 815/1“.Termín pro podání
nabídek je do 20.3.2023.Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel <.>
<br> Pokud nebude konkrétní nabídka nájemného k žádosti připojena nebo hodnota nájemného
nedosáhne minimální požadované výše,nebude zájemce zahrnut do výběrového řízení na
pronájem garáže <.>
<br> Umístění nabízené garáže je znázorněno na přiloženém situačním zákresu <.>
<br> Další informace poskytne p.XXXXXXX XXXXXXXXX,Odbor správy majetku ÚMČ,Palackého
nám.11,Brno,tel.541 421 722 <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br> 2.01.2023
VBrnedne ľ
<br> Mgr.Sinionaltéová
tajemnice UMC
<br> Brno—Rečkovice a Mokrá Hora
<br> 2712-232ZVyveseno
<br> Sňato
<br> 1/OSM/2023
<br>
<br> /
<br>.8
<br> 1 529/1

Načteno

edesky.cz/d/5926014

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz