« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
OZNÁMENÍ o DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ ||.KOLA VOLBY PREZIDENTA
<br> Starosta obce Srbsko podle g 34 odst.1 písm.b) zákona 6.27512012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje: 1.II.kolo volby prezidenta České republiky se koná:
<br>.v pátek dne 27.ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a.v sobotu dne 28.ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.2.Místem konání voleb je volební místnost Za Vodou 206,Srbsko,(sál kulturního domu)
<br> 3 <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Neprokáže—lí uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech ll.kola volby prezidenta ve volební místnosti <.>
<br> V 16! 2023 dne ]; WW
<br> Josef rpišovský starosta obce Srbsko
<br> Vyvěšeno: (Gul 2025 Sejmuto: gol MLS

Načteno

edesky.cz/d/5925446


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz